ENDOFER - Apresentações

50mg /ml Sol. or fr plas amb got x 30ml. 100mg Mast. Comp. ct bl al/al x 20.